Voor professionals/ vrijwilligers

 

Als professional of vrijwilliger in de nulde en eerste lijn wil je iemand graag zo goed mogelijk helpen. Soms worstelt iemand met levensvragen, bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis of een moeilijke levensfase. Ook kunnen achter gevoelens van verdriet, boosheid of angst soms levensvragen schuilen. Hoe herken je deze levensvragen, hoe kun je iemand hierin ondersteunen, en wanneer is het goed om door te verwijzen?

 

ZinPlus helpt je hierbij. Naast individuele begeleiding voor cliënten, hebben wij ook een uitgebreid aanbod voor zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers in de 0de en 1ste lijn. Dit aanbod is erop gericht om jou te helpen zingevingsvragen te herkennen, te begeleiden, en door te verwijzen indien nodig.

 

Scholing en training

 

ZinPlus verzorgt scholing en training op maat voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de nulde en eerste lijn. Je kan daarbij denken aan onderwerpen als:

 

  1. Wat zijn levensvragen, hoe kan ik ze herkennen bij mijn cliënt, en wat kan ik doen wanneer een cliënt met levensvragen lijkt te worstelen?
  2. Hoe ga ik om met ethische of morele dilemma’s in mijn werk?
  3. Hoe kan ik iemand bijstaan die niet lang meer te leven heeft, worstelt met rouw en verlies, of aangeeft heel eenzaam te zijn?
  4. Hoe ga ik om met interculturele en interreligieuze vraagstukken in mijn cliëntcontact?

Consultatie en coaching on the job

 

Wanneer je een vraag hebt over een casus waar morele, ethische of zingevingsvragen aan de orde zijn, kun je contact opnemen met een geestelijk verzorger van ZinPlus voor overleg. Dit kan door te bellen via 06 42 16 64 57, of door te mailen naar info@zinplus.nl om een afspraak te maken.

 

Onze geestelijk verzorgers kunnen ook met jou of jouw team meelopen om ter plekke ondersteuning te bieden in het herkennen en omgaan met levensvragen (coaching on the job).

Aansluiting bij MDO’s of PaTz-teams

 

Het is mogelijk om een geestelijk verzorger te laten aansluiten bij een MDO of een PaTz-overleg. De geestelijk verzorger kan in een (multidisciplinair)teamoverleg de spirituele, morele of zingevingsdimensie belichten. Indien nodig kan hij de cliënt zelf bezoeken.

Moreel beraad begeleiden

 

Onze geestelijk verzorger zijn ervaren deskundigen in het begeleiden van een moreel beraad. Een moreel beraad is een gestructureerd groepsgesprek waarin je samen naar een antwoord zoekt op een ethische vraag die voortkomt uit de praktijk, zoals ‘wat is goede zorg voor deze cliënt?’

Kosten

 

Een consult met een geestelijk verzorger is kosteloos voor thuiswonende ouderen en  palliatieve patiënten en hun naasten. Ook is scholing verzorgd door en consultatie van een geestelijk verzorger kosteloos voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de nulde en eerste lijn. Deze activiteiten worden gesubsidieerd door de overheid.

 

Meer weten?

 

Neem contact met ons op om te informeren over de mogelijkheden. Wij denken graag mee welk aanbod het beste past.

 

Materiaal voor professionals

 

  1. Wanneer een geestelijk verzorger inschakelen?
  2. Tips voor het doorverwijzen naar een geestelijk verzorger
  3. Stappenplan voor contact op afstand met palliatieve patiënten