Maak kennis met ons team

 

Ons team bestaat uit ervaren en gekwalificeerde geestelijk verzorgers, werkzaam in de regio Zuid-Gelderland. Ook werken wij samen met gespecialiseerde vrijwilligers van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen.

 

Onze geestelijk verzorgers

 

Uw eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven is leidend voor de begeleiding van een geestelijk verzorger. Onze geestelijk verzorgers hebben allemaal hun eigen (werk)ervaring en specialisatie. Ongeacht de eigen levensbeschouwelijke achtergrond van onze geestelijk verzorgers hebben zij een open kijk op leven en geloof. Op basis van uw vraag koppelen wij u aan de geestelijk verzorger die het beste bij uw situatie past.

 

Wie zijn wij?

DSC_7872 13 x 18

Jeanne Rens 

Geestelijk verzorger

 

Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam in de ouderenzorg en vanaf de oprichting betrokken bij de GVPZ. Dikwijls ben ik met mensen in gesprek over de eindigheid van het leven. Niet alleen met ouderen maar met hen die ouderen verzorgen en nabij zijn. Een naderend levenseinde roept bij iedereen levensvragen op, zowel bij degene die verwacht te overlijden als bij hen die achterblijven. Het kunnen uitspreken van twijfels, angst of onzekerheid, het delen van verdriet, kan ruimte maken om naar het afscheid toe te groeien. Graag ben ik gesprekspartner en bied ik een luisterend oor.

Lucy-Foto-voor-website-GVPZ

Lucy de Klein

Geestelijk verzorger

 

Om te luisteren naar uw verhaal, te horen wat goed en niet goed is, stil te staan bij vragen en om mee te zoeken naar wat evenwicht en rust brengt, daarvoor wil ik er zijn. Als geestelijk verzorger heb ik, o.a. in een kloosterverzorgingshuis, vele jaren ervaring
opgedaan met het begeleiden van mensen in een ingrijpende fase van hun leven. Van oorsprong ben ik van katholieke huize, maar ik vind mijn inspiratie ook in de zenmeditatie en in algemeen levensbeschouwelijke bronnen.

IMG_2888

Jan van der Wal

Geestelijk verzorger

 

Jan van der Wal werkt als katholiek geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg in Nijmegen en Rivierenland vanuit een Christelijke inspiratie. Hij bezit veertig jaar ervaring in pastorale zorg en geestelijke begeleiding. Het kan zomaar gebeuren dat het leven door verlies en rouw pijnlijk wordt. Psychische kwetsbaarheid kan iemand uit zijn evenwicht brengen. In een begeleidingstraject gaan we op zoek waar verlichting mogelijk is en waar we heil van kunnen verwachten: zonder troost geen heling.

Christl_Profiel

Christl Briels

Geestelijk verzorger

 

Christl Briels is algemeen geestelijk begeleider met Rooms Katholieke wortels. Soms is het makkelijker om diepe gevoelens en gedachten te delen met een tussenpersoon. Samen zoeken we naar woorden voor wat er diep van binnen leeft. Ik ben gespecialiseerd in het maken van een levensbiografie waarbij de nadruk ligt op het bespreken van de inspiratiebronnen en bezieling in uw leven.

  • Werkgebieden: alle werkgebieden met uitzondering van West Maas en Waal/Druten.

Hennita Jaspers 

Geestelijk verzorger

In de laatste periode van het leven kunnen vragen en gevoelens ontstaan die niet eerder aan het licht kwamen. Vragen waar niet direct een antwoord op is. Samen met u en uw naaste neem ik de tijd om daarbij stil te staan. Ik bied u een ‘luisterruimte’. Daarbij sta ik open voor eenieders kijk op het leven, voor elke levensbeschouwing. In elk leven zitten bronnen van kracht. Daar kunnen we samen naar zoeken.

  • Specialisaties: rituelen, stervensbegeleiding en ouderenzorg
  • Levensbeschouwelijke achtergrond: brede spiritualiteit, katholieke achtergrond
  • Werkgebied: Nijmegen e.o.

Ancilla van Steekelenburg

Geestelijk verzorger

 

Er zijn, voor de ander, samen, in welke situatie dan ook, dat is mijn levensmotto. Als vrijgevestigd geestelijk verzorger ga ik in gesprek met je over dat wat er leeft en goed is te delen. Gevoelens, levensvragen, twijfels, inzichten en wijsheid; alles is welkom. Een afscheidsritueel samen vormgeven kan grote waarde hebben. Ik ben opgeleid aan de Radboud Universiteit als algemeen geestelijk verzorger.

  • Mijn specialisaties: mindfulness, compassie, zingeving, boeddhisme, rouw en verlies en systeemgericht werken
foto Marike Meek

Marike Meek

Geestelijk verzorger

 

Als geestelijk verzorger wil ik graag een gespreksgenoot zijn om samen stil te staan bij wat er op dit moment speelt in uw leven. In de afgelopen jaren heb ik als geestelijk verzorger velen begeleid en ondersteund. Ik ben zowel theologisch als zorgethisch geschoold. Mijn eigen wortels en inbedding liggen in de protestantse traditie. Persoonlijke bronnen van inspiratie vind ik zowel in godsdienst en spiritualiteit, als ook in poëzie, literatuur, muziek, film en schilderkunst.

  • Werkgebied: het Land van Maas en Waal
profielfotov1

Hans Hamers

Geestelijk verzorger

 

De naar innerlijke vrede zoekende en vragende medemens met geloof, kennis, begrip en raad bijstaan.” Dat is mijn missie. Zo heb ik dat een aantal jaren voor mezelf opgeschreven. En dat betekent voor mij in het bijstaan van anderen als het leven zelf op het het spel komt te staan of als het leven ten einde loopt: heel goed luisteren om op het spoor te komen wat gebroken is, wat goed is geweest, wat onvoltooid is, wat mooi is. Om een héél leven.

Dat is wat ik gedaan heb eerst in het ziekenhuispastoraat en nu doe als pastor in een parochie voor alle mensen die daarom vragen. Ik ben verbonden als katholiek pastoraal werker aan de parochie H Stefanus, locatie Effata/Dominicuskerk.

Afbeelding-Jelle

Jelle Backhuis

Geestelijk verzorger

Zeker wanneer iemand op zijn of haar kwetsbaarst is, kan de zoektocht naar zingeving groot zijn. Het kan dan helpend zijn om uw levensvragen te delen en te ordenen, waarbij alle emoties besproken mogen worden. Ik ben werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en word daar dagelijks geconfronteerd met zowel de mooie als de tragische kanten van het leven. Binnen mijn werk heb ik ervaring in de begeleiding rondom euthanasietrajecten.

Rob van Grinsven

Geestelijk verzorger

 

Soms zijn er momenten in het leven dat er vragen opkomen die in eerste instantie onbeantwoordbaar lijken. Vragen naar de ‘zin’ van leven, ziekte, rouw, verlies en dood. Vaak gaat dit gepaard met een terugkijken op het eigen leven. Zo’n gesprek helpt om beter zicht te krijgen op wat nú van waarde voor je is. Mijn ervaring in de geestelijk verzorging is in het begeleiden van ziekteprocessen en palliatieve zorg in het ziekenhuis en bij diverse zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg.

Wim Smeets

Geestelijk verzorger

 

Ik werk als geestelijk verzorger in het Radboudumc Nijmegen. Mijn werkgebieden zijn Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk. Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in crisisbegeleiding, palliatieve zorg (in het bijzonder ook kinderen en jongeren) en het begeleiden afscheidsrituelen en rouw. Bijzondere aandacht voor mensen met een beperking of met een chronische ziekte. 

  • Levensbeschouwelijke achtergrond: Ik ben katholiek pastor, met veel respect en waardering voor andere culturen en levensbeschouwingen.

Betrokken vrijwilligers

 

Vanuit het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) voorzien betrokken en bevlogen vrijwilligers met allerhande achtergrond en leeftijd zingevingsondersteuning rond levensvragen binnen het werkgebied van Sterker Sociaal Werk. Zij zijn geïnteresseerd in het verhaal van de ander en gaan vaak langdurige contacten met mensen aan. Mw. Segers: ‘Ik heb goede contacten met mijn kinderen en familie, maar in de gesprekken met Karel (vrijwilliger) vind ik vrije ruimte om mijn eigen mening te vormen en te weten wat ik belangrijk vind’. 

 

Ook worden er vanuit het COiL ontmoetingsgroepen georganiseerd waarbij mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over levensthema’s. Dit zorgt voor herkenning, verdieping en verbinding. Meneer Thijssen: ‘Ik zie er iedere maand naar uit om de mensen van de derde woensdagmiddag weer te ontmoeten. Ik kan bij hen mijn verhaal kwijt en vind troost in het delen van vreugde en verdriet’.

 

Ontmoetingen waarin mensen vertellen over hun leven en zo op verhaal komen, vormen de kern van de zingevingsondersteuning die vanuit het COiL geboden wordt.

 

Meer informatie over het COiL en de scholing die vrijwilligers ontvangen, vindt u hier. Voor aanmelding voor gesprekken of een gespreksgroep mailt u naar: info@coil-net.nl of belt u naar 06-34778798

Over ZinPlus

 

ZinPlus is een netwerkorganisatie met als doel om inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk te maken in de regio Zuid-Gelderland. Daarnaast richt ZinPlus zich op scholing en deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers in de nulde en eerste lijn op het gebied van aandacht voor en begeleiding bij zingevingsvragen van cliënten.

 

ZinPlus is een samenwerkingsverband tussen de GVPZ (Geestelijke Verzorging binnen Palliatieve Zorg thuis), het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL, onderdeel van Sterker Sociaal werk), Netwerk 100 en de NPZZG (Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland). De GVPZ en het COiL hebben al meer dan tien jaar ervaring in het bieden van deskundige begeleiding bij levensvragen in de regio Nijmegen.

Wij zijn actief in de gemeenten West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen, Nijmegen, Heumen, Berg en Dal en Mook/Middelaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitswaarborging

De geestelijk verzorgers van ZinPlus voldoen aan het beroepsprofiel van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Ook volgen ze intervisie en nascholing op het gebied van geestelijk verzorging.