In gesprek over levensvragen

 

Soms gebeuren er dingen in het leven, die u diep raken. Gebeurtenissen die u moeilijk een plaats kunt geven. U krijgt bijvoorbeeld te maken met ziekte of verlies, een conflict, diepe eenzaamheid, of een naderend overlijden van uzelf of een naaste. Het kan dan voelen alsof de vanzelfsprekendheid van het dagelijks leven is weggevallen. U weet niet meer zo goed hoe u verder moet, wat u nog houvast geeft of wat het juiste is om te doen.

 

Het kan dan fijn zijn om met iemand in gesprek te gaan die alle ruimte heeft om naar uw verhaal te luisteren. Iemand die u helpt om wat u meemaakt een plaats te geven, (nieuwe) houvast te vinden, en samen met u zoekt hoe u verder kan gaan.

 

De geestelijk verzorgers en getrainde vrijwilligers van ZinPlus zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met levensvragen. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht ge- loofsovertuiging of levensfilosofie. Deze begeleiding is laagdrempelig en kosteloos.

 

Klik hier om te zien bij welke geestelijk verzorgers u terecht kan.

Wat zijn levensvragen?

 

Het gaat om vragen die te maken hebben met….

 

…Zingeving

Wat heeft mijn leven voor zin?

Waarom overkomt mij dit?

Waarom nu?

Hoe houd ik het vol?

 

…Leven en dood

Wat betekent mijn leven voor mij?
Hoe wil ik afscheid nemen?
Wat betekent de dood voor mij?
Hoe kan ik mijn angst voor de dood hanteren?

 

…Levensbalans

Hoe is mijn leven verlopen?
Wat had ik liever anders gehad of anders gedaan? Wat wil ik vasthouden en wat laat ik liever achter me?

 

…Keuzes maken

Wat is hier en nu voor mij een goede keuze?
Wat weegt voor mij het zwaarst?
Wat heb ik nodig om een keuze te kunnen maken?

 

…Waar gaat het ten diepste om?

Wie of wat is echt belangrijk voor mij (geweest?) Wie of wat geeft mij steun?

 

…Religie en rituelen

Waar vind ik kracht?
Waar geloof ik eigenlijk in?
Waar is God/ Allah in deze fase van mijn leven?

 

Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt je om je leven te waarderen en betekenis te geven.